اخبار و اطلاعات

آشنایی با چتر نجات و کاربرد های آن

آشنایی با چتر نجات و کاربرد های آن
چتر نجات یا پاراشوت، وسیله‌ای پارچه‌ای شبیه چتر است که به انسان یا اجسام، متصل شده و فرود آرام را برای آنها سبب می شود. از چتر نجات به منظور کاهش سرعت بازگشت کوشک، کاهش سرعت و ترمز گیری بهتر جت های جنگی، هواپیما و انواع موشک در زمان نشستن، فرود آرام از ارتفاع و کنترل بهتر چتر بازها در لحظه فرود استفاده می شود. در سقوط آزاد نیز چترهای نجات برای کنترل مسیر و کاهش سرعت کاربرد دارند.
ادامه مطلب