دوره آموزش امنیت پرواز

آموزش امنیت پرواز

صفحه نخست

این دوره برای افرادی است که قصد آشنایی بیشتر و تسلط بیشتر بر روی پاراگلایدر را دارند و دوست دارند پروازهایی با امنیت بیشتر انجام دهند.

دوره امنیت پرواز

1. آشنایی با دوره شبیه ساز پرواز (SIV-1):

سرفصل های این دوره به شرح زیر است:

همانطور که پیداست پاراگلایدر بخاطره عدم داشتن استراکچر یا ستون همواره در خطر جمع شدن یا به هم ریختن بال است و کنترل وسیله در این شرایط نیاز به تجربه بالا و اکتیو بودن خلبان دارد،یک خلبان اکتیو یا فعال خلبانی است که بتواند در شرایطی که وسیله دچار جمع شدگی و آشفتگی قرار گرفته است بصورت دقیق و درست کارهای لازم را انجام دهد.

این دوره برای امنیت بیشتر بر روی آب انجام میگیرد و هدف ایجاد ناپایداری و آشفتگی عمدی بوسیله شخص خلبان برای آشنایی بیشتر وی با حالتهای بوجود آمده و کسب تجربه های لازم در مقابل این اتفاقات و پایدار کردن وسیله میباشد.
در کل در این دوره خلبان خود اتفاقاتی را که ممکن است در حین پرواز برای پاراگلایدر بوجود بیاید را بوجود آورده و نحوه ی عکس العمل مناسب در آن شرایط را فرا خواهد گرفت.

ثبت نام دوره
دوره آموزش امنیت پرواز
 • مانورهای مبتدی

 • تمرینات اصلی

 • پیچ کنترل (Pitch control)

 • بیگ ایرز+اسپید (Big ears With speed bar)

 • جمع شدگی متقارن (symmetric collapse)

 • جمع شدگی نا متقارن حفظ مسیر مستقیم (asymmetric collapse fly straight)

 • اسپیرال با خروج تدریجی (spiral and progressive exit)

در دوره مبتدی SIV این مراحل باید سپری شود تا هنرجو جواز لازم برای شرکت در دوره بعدی را بدست آورد.

تمرینات انتخابی:

 • بی لاین استال (B line stall)

 • رول با و بودن بیگ ایرز (Roll With and without big ears)

 • چرخش دینامیک (Dynamic turn)

 • چرخش ۱۸۰ درجه خلاف جهت جمع شدگی (۱۸۰turn opposite side of collapse)

 • فرود با رایزر عقب (Landing with rear risers)

وضعیت روانی:

 • تیک آف و فرود امن (safe takeoff and Landing)

 • آگاهی از ارتفاع (Altitude awereness)

 • رعایت باکس موقعیت (Respect position box)

 • رعایت بریفینگ (Repect briefing)

 • زمان و انرژی (Timing and energy)

 • مدیریت استرس (Estress management)

 • آدرنالین،کنترل ریسک (Adrenaline rush,risk control)

همانطور که پیداست پاراگلایدر بخاطره عدم داشتن استراکچر یا ستون همواره در خطر جمع شدن یا به هم ریختن بال است و کنترل وسیله در این شرایط نیاز به تجربه بالا و اکتیو بودن خلبان دارد،یک خلبان اکتیو یا فعال خلبانی است که بتواند در شرایطی که وسیله دچار جمع شدگی و آشفتگی قرار گرفته است بصورت دقیق و درست کارهای لازم را انجام دهد.

این دوره برای امنیت بیشتر بر روی آب انجام میگیرد و هدف ایجاد ناپایداری و آشفتگی عمدی بوسیله شخص خلبان برای آشنایی بیشتر وی با حالتهای بوجود آمده و کسب تجربه های لازم در مقابل این اتفاقات و پایدار کردن وسیله می باشد.
​​​​​​​
در کل در این دوره خلبان خود اتفاقاتی را که ممکن است در حین پرواز برای پاراگلایدر بوجود بیاید را بوجود آورده و نحوه ی عکس العمل مناسب در آن شرایط را فرا خواهد گرفت.

2. دوره اعتماد به نفس بیشتر/کمتر از حد (over/under confidence):

در دوره مبتدی SIV این مراحل باید سپری شود تا هنرجو جواز لازم برای شرکت در دوره بعدی را بدست آورد.

 • مانورهای مبتدی

 • تمرینات اصلی

 • پیچ کنترل (Pitch control)

 • بیگ ایرز+اسپید (Big ears With speed bar)

 • جمع شدگی متقارن (symmetric collapse)

 • جمع شدگی نا متقارن حفظ مسیر مستقیم (asymmetric collapse fly straight)

 • اسپیرال با خروج تدریجی (spiral and progressive exit)

وضعیت روانی:

تمرینات انتخابی:

 • تیک آف و فرود امن (safe takeoff and Landing)

 • آگاهی از ارتفاع (Altitude awereness)

 • رعایت باکس موقعیت (Respect position box)

 • رعایت بریفینگ (Repect briefing)

 • زمان و انرژی (Timing and energy)

 • مدیریت استرس (Estress management)

 • آدرنالین،کنترل ریسک (Adrenaline rush,risk control)

 • اعتماد به نفس بیشتر/کمتر از حد

چرخش ۳۶۰ درجه،فلت به دیپ فلت (۳۶۰turns,flat to deep to flat)
وینگ اور (wing overs)
جمع شدگیها+اسپید (collapses on speed bar)
اسپین دینامیک (Dynamic spin)
کشیدن کمکی (Reserve deployment)
پایدار کردن بال (کنترل بال بعد از کشیدن کمکی) (Glider stabilization (avoid downplan effec

برخی از مانورهای پیشرفته:

 • فول استال (Full stall)

 • پرواز به عقب (بک وارد) (Back Fly)

 • اسپیم ۹۰ درجه (spin90°)

 • اسپین به پرواز به عقب (spin to back fly)

 • مینیمم اسپید (minimum speed)

 • خروج از اتوروتیشن (Exit from auto-roation)

 • خروج از اسپیرال دایو (داینامیک و تدریجی) (Exit spiral dive (dynamic and progressive

هر آنچه که باید درمورد دوره امنیت پرواز بدانید. اگر سوال خود را نیافتید با پشتیبان تماس بگیرید.

سوالات متداول